BGP turnering på Verket skole

Den 9. april blir det BGP-turnering på Verket skole. Ja, dette er en tirsdag, og partiene starter 17:30. Se foreløbig informasjon/innbydelse til turneringen og turneringsservice hvor en både kan melde seg på og se hvem som er påmeldt.

Turneringen varer rundt 2,5 timer og det skal bli tid til både spilling, premiering og kiosk i løpet av denne tiden.

Vi gjør mest mulig for at det skal gå å komme utenbys fra til denne turneringen. Blant annet er det buss som stopper rett utenfor skolen med hyppige avganger fra jernbanen.' Bilde
Hans-Inge Kongevold