Oppstart 2020

Vi starter opp på det nye året tirsdag 7. og onsdag 8. januar på henholdsvis Verket og Ramberg.
Nye spillere er velkomne og kan møte opp første eller andre gangen på begge steder (uke 2 eller 3).
Hans-Inge Kongevold