Tilbake til online sjakk

Da er vi tilbake til sjakk på nettet fra onsdag 28.10, etter at smitten har bredt seg i Moss og nå også rammet noen barneskoleklasser.
Også onsdag 04.11 blir det derfor et tilbud på nettet denne dagen.

Planen er slik for onsdag:
Hans-Inge er nettvert ved dette møtet som går samtidig med vårt turnering på Lichess.
Plan
17:45 -18:00 Hjelp til å komme igang med møte og på Lichess
18:00-18:15 Undervisning på Google Meet
18:15-19:30 Turnering på Lichess (Det blir sending på Google Meet under partiene.)
19:30-19:45 Avslutning på Google Meet

Lenke til møte

Google Meet krever ikke at noe installeres på PC*, men har en app for mobil.
*) Gjelder i alle fall når Chrome nettleseren brukes.

Turnering forrige onsdag: Lenke '
Hans-Inge Kongevold