Onsdag 18. november

Vi fortsetter den relative suksessen med sjakk, med mulighet for fysisk oppmøte. For de som møter på Ramberg til vanlig tid, gjelder Corona regler for hele kvelden. Dette gikk bra sist.

Turneringen spilles på Lichess, og en kan altså delta enten en er i lokalet eller er hjemme. Turneringen starter 18:30 og varer en time. Gå inn på turneringen her.

Møte/sending fra turneringen her: Google Meet
Dette vil trolig bli redusert til bare visning av partier mens de blir spilt og vare fra 18:30 til 19:30. (Vi mangler fysisk utstyr til å lage en vanlig sending fra turneringen.)
Hans-Inge Kongevold