Oppstart 2021

Det er jo nå i kveld 3. januar bestemt sentralt at vi ikke kan ha innendørs treninger for barn før 18. januar. Vi åpner derfor sesongen med digitale spillekvelder til samme tid som våre vanlige treninger, altså tirsdager og onsdager kl 1800 til 1930.

Dette formatet er jo godt kjent for medlemmene våre. Men det består altså av video-møte på Google sin plattform (vanligvis på denne lenken). Det er også en turnering på Lichess, hvor lenken til dagens turnering ligger i en artikkel på disse sidene (https://mossbarnesjakk.no mossbarnesjakk.no).

Selv om vi nå starter opp kun digitalt, er det fortsatt mulig for nye barn å starte hos oss. En kan komme i kontakt med oss her.

Terminliste oppstart:
tirsdag 5. jan 1800-1930
Onsdag 6. jan 1800-1930

tirsdag 12. jan 1800-1930
Onsdag 13. jan 1800-1930

tirsdag 19. jan 1800-1930 *(Mulig fysisk oppmøte på Verket)
Onsdag 20. jan 1800-1930 *(Mulig fysisk oppmøte på Ramberg)

Om vi etter dette fortsetter kun digitalt eller med mulighet for oppmøte er ikke avklart.

*) Vi har hatt turneringer en kan delta i både om en møter opp på skolen eller deltar hjemmefra via nettet. Om det blir en slik mulighet for fysisk oppmøte er ikke avklart og er avhengig av flere faktorer.
Hans-Inge Kongevold