Vanlig sjakk fra onsdag 3.2

Det blir vanlig fysisk sjakk på Ramberg onsdag 3. februar og fremover. Sentrale og lokale regler tillater nå trening innendørs for barn under 20 år. Voksne kan ikke følge med barna inn på sjakken, fordi det gjelder andre regler for voksne.

Begrensninger som gjelder voksne kan bli endret senere. Det er nesten time for timen endringer av lokale og sentrale regler nå, men det ser ut til å være et prinsipp at barn under 20 år skal få fortsette med aktiviteter inne, slik som sjakk.

Vi bruker vanlig fysisk sjakk nå de første gangene, men det kan senere bli aktuelt å arrangere selve turneringen på Lichess fra nettbrett/mobil. Det er store fordeler med å arrangere turneringene digitalt i forhold til mulighet til å lære fra egne partier.

Beskjedent oppmøte med fire spillere den første gangen. Det var Markus som vant den første turneringen, som inneholdt mange dramatiske partier. '
Hans-Inge Kongevold