Oppstart 2022

Vi starter opp igjen på Ramberg skole onsdag 5. januar kl 18:00.

Gamle og nye medlemmer er velkomne. '
Hans-Inge Kongevold