Oppstart høsten 2022

Vi starter opp høstsesongen onsdag 24. august kl 18:00 på Ramberg skole. Både gamle og nye medlemmer er velkomne.

Bildet er fra sommeravslutningen. Inngang til lokalene våre er den grønne døren i bakgrunnen. ' Bilde
Hans-Inge Kongevold