Oppstart 2023

Vi starter opp igjen onsdag den 4.1 til vanlig tid 1800 på Ramberg skole. Både nye og gamle medlemmet et velkomne.
Hans-Inge Kongevold