Høsten 2023

Vi har bare barnesjakk på Ramberg skole fra kl 18:00 til 19:30 på onsdager.
Undervisning er i to grupper og skulle passe for de fleste.'
Hans-Inge Kongevold