Historikk KM Østfold

Østfoldmesterskapet 2000 (Resultater mangler.)
Østfoldmesterskapet 2001 (Resultater mangler)
DeltagereØstfoldmesterskapet 2002 (Resultater mangler)
Østfoldmesterskapet 2003
Østfoldmesterskapet 2004
Østfoldmesterskapet 2005
Kretsmestere 2006 Østfoldmesterskapet
Kretsmestere 2007 Østfoldmesterskapet
Kretsmestere 2008 Østfoldmesterskapet
Kretsmestere 2009 Østfoldmesterskapet
Kretsmestere 2010 Østfoldmesterskapet
Kretsmestere 2011 Østfoldmesterskapet
Kretsmestere 2012 Østfoldmesterskapet
Kretsmestere 2013 Østfoldmesterskapet
Kretsmestere 2014 Østfoldmesterskapet
Kretsmestere 2015 Østfoldmesterskapet
Kretsmestere 2016 Østfoldmesterskapet
Kretsmestere 2017 Østfoldmesterskapet

Østfoldmesterskaper er mye eldre enn dette. Jeg har deltatt i KM når jeg var under 25, og det er noen år siden. I Østfold er KM arranger uten avbrudd fra midten av 70-tellet, om jeg ikke husker feil. (Jeg har ikke gitt opp å finne eldre resultater.)

Lista ovenfor er laget fra bgp.sjakk.no, da kretsmesterskap ble en BGP-turnering i 2002 og dermed er bevart her. Fra 2006 ble det en egen poengskala for KM i BGP og det ble mulig å lage rapporten som ligger til venstre ovenfor. ' ' '
Hans-Inge Kongevold