USF-akademiet

Legger ut litt informasjon om USF-akademiet, på et sted det er lett å finne. Dette er et tilbud til tillitsvalgte, og det er vel da bare et par personer hos oss dette er aktuelt for. Men som en ser er dette et fint tilbud til å bli sjakk-ekspert i ordets rette forstand.

Programmet tar sikte på å kvalifisere kandidatene særlig
på fem områder:
Som turneringsarrangører
Som sjakkdommere
Som sjakktrenere
Som styremedlemmer
Generelt god innsikt i sjakk-Norge
og sjakk-verden for øvrig

Les mer på USF sine sider.
Hans-Inge Kongevold