NM for skolelag 2018

NM for skolelag har fått sin egen hjemmeside her. Denne gangen spilles det altså i Sarpsborg.
Dette er et mesterskap som spilles over tre dager og med lang tenketid.

NM blir på en måte toppen av en pyramide for skolesjakk:

NM for skolelag
ØM for skolelag
Åpent mossemesterskap

Reier skole deltar med to lag her. ' Bilde
Hans-Inge Kongevold