Tobias uttatt til samling

Tobias er tatt ut til landslagsamling for spillere under 16 år. Det er 18 gutter som er tatt ut. En viktig endring i år er at deltagelse her er obligatorisk for å bli vurdert til uttak til EM og VM. Etter det jeg har forstått er også opplegget rundt landslagssamlingen oppgradert. Det skal i år bli regionale samlinger for de som ligger hakket under de som er uttatt til landslagssamlingene.

Les mer om samlingen her.'
Hans-Inge Kongevold