Registreringskjema

Klubben har et registreringsskjema for nye medlemmer. Det er for å innhente de opplysninger vi må ha for å kunne melde medlemmer videre inn i Ungdommens Sjakkforbund og noe ekstra kontaktinformasjon.
Når skjema er ferdig fylt ut, får du en kvittering tilbake som inneholder de opplysninger som er oppgitt, så lenge oppgitt epost er korrekt.

Skjema inneholder opplysninger om avgift og hvordan den skal innbetales. Først når avgift er betalt er en registrert som medlem. Betaling skjer normalt etter første eller andre kveld hos oss.

Registreringsskjema
Hans-Inge Kongevold