Registreringskjema

Klubben har et registreringsskjema for nye medlemmer. Det er for å innhente de opplysninger vi må ha for å kunne melde medlemmer videre inn i Ungdommens Sjakkforbund og noe ekstra kontaktinformasjon.
Når skjema er ferdig fylt ut, får du en kvittering tilbake, så lenge oppgitt epost er korrekt.

Skjema inneholder opplysninger om avgift og hvordan den skal innbetales. Først når avgift er betalt er en registrert som medlem. Betaling skjer normalt etter første eller andre kveld hos oss.

Lurer du på å bli medlem kan du enten møte opp på spillekveldene når vi starter opp sesongene våre ved skolestart og ved nyttår, eller alltid kontakte oss for mer informasjon.

Registreringsskjema ' ' Bilde
Hans-Inge Kongevold