Oppstart 2019 og litt info

På Ramberg var vi rundt 14 nye og 12 gamle medlemmer som kom tilbake. Det vil si at antallet er doblet og det undervises nå i to grupper. Alle de som er nye er innenfor det jeg har beskrevet som "kan de fleste reglene og har spilt litt sjakk med venner eller familie". Vi vil derfor fortsette med opplæring slik at sære sjakkregler som rokade også sitter. Ellers kan alle på Ramberg spille mot hverandre i en turnering, selv om det selvfølgelig er forskjell på spillestyrken. Systemet for turneringer vil sørge for at en stort sette møter motstandere rundt eget nivå.

Det blir ikke kurs for helt ferske spillere på Ramberg dette halvåret, siden vi nå har fått god rekruttering. Vi har nå også fått en bra gjeng som faktisk går på Ramberg skole, noe som har manglet litt det siste året. I tillegg til Magnus -effekten har det nok også vært en Lasse-effekt på Ramberg, hvor han altså har hatt sjakk rett etter skoletid.

Som medlem hos oss kan en delta tirsdager (på Verket) og/eller onsdager etter ønske. Det er fortsatt mulig å begynne hos oss, og vi vil arrangere et kurs for helt ferske spillere på Verket skole om det blir interesse nok for dette.

Vi arrangerer BGP-turnering søndag 20. januar, og alle som melder seg inn kan delta her. Det kommer ofte mange gode spillere til slike turneringer, men vi har egen nybegynnerklasse for de som ikke har spilt i slik turnering før. Derfor vil denne turneringen passe for alle som går hos oss nå og som ikke er alt for redd for å tape et parti eller to.

Hvordan en blir medlem hos oss ser du her, samme info ligger under "Innmelding" i menyen.

En artikkel slik som denne vil ofte ligge i vår gruppe på Facebook Anbefaler derfor de som driver med slikt å melde seg inn her.

' ' '
Hans-Inge Kongevold