Høstturneringen

Turneringen er nå avsluttet etter en dobbeltrunde 3. januar. Komplette resultater ligger ute. Turneringen vil være en del av vurderingen når vi skal sette sammen lag til NM for skolelag og ØM for skolelag.

Vi har startet opp høstturneringen som spilles med litt lenger tenketid enn vi ellers bruker. Det spilles en runde av denne hver kveld, og det brukes et dataprogram til å sette opp runden. Dette vil være årets hovedturnering.

Vi håper denne turneringen vil gi spillerne mer trening med å bruke klokke og konsentrere seg, slik at en drar nytte av den ekstra tiden. Dette vil være en fin trening til NM og andre turneringer.

Rundene vil bli satt opp etter de som er tilstede, men vi vil også gi spillere som kommer til senere mulighet til å spille tidligere runder. Turneringen spilles som en Konrad turnering, hvor en i prinsippet skal møte en som har like mange poeng som en selv, men hvor det tas mer hensyn til at spillere kan være borte en runde eller begynne senere i turneringen.

Som sagt brukes PC for å tildele motstander og holde orden på poengsummen. På bildet ser dere Sofie studere stillingen, akkurat mens hun leder alene med to seiere. ' ' ' ' Bilde
Hans-Inge Kongevold